REHABILITAČNÍ CENTRUM MUDr.Málek s.r.o.  pracoviště Fibichova ul.4867/37,586 01 Jihlava
                            vítejte na oficiální webové prezentaci

Poskytujeme komplexní rehabilitační a regeneračně-rekondiční péči:

 • odborné vyšetření lékařem s atestací v oboru fyzikální a rehabilitační medicína
 • manipulace a mobilizace páteře a periferních kloubů
 • elektroléčba
 • vodoléčba
 • magnetoterapie
 • ultrazvuk 
 • aplikace parafanga  
 • mikrovlná a krátkovlná diatermie
 • léčebná tělesná výchova
 • laseroterapie, včetně vysokovýkonných laserů a kosmetické laseroterapie
 • aplikace rázové vlny-radiální i fokusované
 • akupunktura,baňkování
 • přístrojové lymfatické masáže
 • techniky měkkých tkání
 • masáže-klasické,reflexní
 • solárium
 • plynové injekce,suché hličité koupele 
 • kinesiotaping

Rekonstruovaná fasáda-a

Veškeré své dotazy,připomínky,náměty,stížnosti a pochvaly,které by mohly přispět ke zlepšení péče o naše klienty,můžete směřovat na adresu pavl.malek@seznam.cz

 

 

 

OnLine objednávkový systém

 

  

 

!!Upozorňujeme, že časy objednání k vyšetření jsou pouze orientační a naprosto nelze ze zcela pochopitelných důvodů garantovat pacientům vyšetření přesně v objednanou dobu !!Žádáme také naše klienty o přečtení a striktní dodržování pravidel našeho online objednávkového systému popsaných níže,zejména žádáme naše klienty,aby se neobjednávali na dopolední termíny ke kontrolním vyšetřením,ty jsou vždy bez výjimky zamítány,neboť dopolední termíny jsou vyhrazeny ke vstupním vyšetřením pouze pro nové pacienty!!

 

 

!!Upozorňujeme naše klienty a pacienty,že možnost měnit,spravovat,přesouvat a rušit termíny vyšetření

online má v tomto našem systému pouze pacient registrovaný. Pacient,který se objedná k vyšetření jako neregistrovaný,nemůže objednaný termín sám online jakkoliv měnit či rušit!!

 

!!Dále upozorňujeme naše klienty a pacienty,aby objednané termíny k vyšetřením rušily pouze ze závažných důvodů (např. nemoc, atd.) a případná neúčast na objednaném vyšetření byla dána našemu zařízení s dostatečným předstihem na vědomí.Vzhledem k obrovskému přetlaku pacientů v našem zařízení, jinak nelze pacientům, kteří objednané termíny nedodržují a bez omluvy se k vyšetření nedostaví, garantovat, že v našem objednacím systému nebudou příště upřednostňováni pacienti, kteří objednané termíny dodržují, případně ruší pouze s omluvou!!     

 

!!Žádáme naše pacienty a klienty,aby se neobjednávali online ke kontrolám v průběhu léčby laserem.Na tyto kontroly v průběhu léčby není třeba se objednávat,pacient je v průběhu léčby laserem kontrolován přednostně a bez objednání!!

 

!!Každý den je možné v rámci objednacího systému vyšetřit navíc i 5 pacientů akutních a neobjednaných online, ale prosíme tyto klienty objednat se na příslušný den k vyšetření telefonicky během dne v ordinačních hodinách kdykoliv!!   

 

 

 

Online objednávání 1.jpg   Online objednávání 2.jpg 

 

 

 

Od 1.6.2017 je možné online objednávání pacientů k  vstupnímu i kontrolnímu vyšetření do našeho zařízení prostřednictvím odkazu výše-viz červeně zbarvený odkaz OnLine objednávkový systém.

 

Pro objednací systém platí následující pravidla, která prosíme naše pacienty a klienty respektovat:

 

1.)Objednací systém je pro naše pacienty prozatím k dispozici v Po,Út a Pá, přičemž v tyto dny platí, že objednaný pacient online má přednost před pacientem neobjednaným. Neobjednaní pacienti budou a mohou být v tyto dny také ošetřeni, ale pouze v případě volné kapacity mezi pacienty objednanými.

 

2.) Objednací systém je určen pro objednávání  pacientů k vstupnímu a kontrolnímu vyšetření. Vstupní vyšetření je možné objednat v rozmezí 7,30hodin až 12,20hodin a interval na jednoho pacienta je nastaven na 20minut.Ke kontrolnímu vyšetření se pacienti mohou objednávat v rozmezí 12.30hodin až 16,00hodin a interval na jednoho pacienta je nastaven na 10minut!

Proto prosíme naše klienty o objednávání vstupního vyšetření v Po, Út  a Pá pouze v dopoledních hodinách a ke kontrolnímu vyšetření v tytéž dny pouze v odpoledních hodinách, jak uvedeno výše, jinak nebude možné z provozních důvodů časy objednání dodržovat a respektovat a termíny k vyšetření mohou být při nerespektování těchto pravidel zamítány!       

 

3.)St a Čt nadále zůstávají prozatím pro pacienty k dispozici bez objednávání, neboť ne každý má např.možnost online objednání k vyšetření.Ošetření pacientů v tyto dny bude nadále dáno pořadím v čekárně. Množství ošetřených pacientů za den bude v tyto dny dáno opět kapacitními možnostmi našeho zařízení.          

 

Nabídka zaměstnání

Přijmeme do našich zařízení zaměstnance na pozice
fyzioterapeut(-ka).Bližší informace
MUDr.Pavel Málek ml.,tel. 737405078,e-mail:
pavl.malek@seznam.cz.

Nabídka zaměstnání

Přijmeme lékaře s atestací v oboru rehabilitační a
fyzikální medicína,možný plný či částečný úvazek,
nástup a plat dohodou.Bližší informace MUDr.Pavel
Málek ml.,vedoucí lékař,telefon:737405078,
e-mail:pavl.malek@seznam.cz.

Rehab Centrum I

Fibichova 4867/37
586 01 Jihlava

www.rehabcentrum.cz
pavl.malek@seznam.cz

Telefonické spojení:

 • lékař 605 836 846
 • rehabilitace 732 874 342
 • prodejna 605 067 601

Zrušení pevné linky

Od 1.8.2010 zrušena pevná linka!
Dovoláte se k nám pouze na mobilní čísla uvedená v našich kontaktech!

24. 11. Emílie

Zítra: Kateřina

Návštěvnost stránek

053744
rehabcentrum 1